Συστήματα Υδρορροών, Αποστράγγισης & Περιβάλλοντα χώρου