Επιστροφή Προϊόντων Παραγγελίας

To CasaMarket.gr λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε τα προϊόντα να συσκευάζονται κατάλληλα και προσεκτικά, προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Ορισμένα από τα προϊόντα μας είναι εύθραυστα ή/και ευαίσθητα. Για το λόγο αυτό το CasaMarket.gr σε συνεννόηση με τους μεταφορείς αποστέλλει τα προϊόντα αυτά με ειδική σήμανση και κατάλληλες συσκευασίες που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά ή/και την αποθήκευσή τους.
Παρόλα αυτά σε περίπτωση διαπίστωσης φθοράς ισχύουν τα ακόλουθα:
Κατά την ώρα παραλαβής
Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται το αντικείμενο που θα παραλάβετε να έχει υποστεί φθορά κατά την μεταφορά του. Σε περίπτωση, που κατά την ώρα παραλαβής από τον μεταφορέα (Courier) ή την μεταφορική εταιρία, διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές στην συσκευασία ή στο προϊόν, τότε μην προχωρήσετε στην παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης βαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής. Είναι σημαντικό κατά την ώρα παραλαβή της παραγγελίας σας από τον μεταφορέα (courier) ή την μεταφορική εταιρία, να ελέγχετε τα προϊόντα, και ειδικά στην περίπτωση που η συσκευασία δείχνει σημάδια φθοράς, διάτρησης, διάρρηξης.
Σε περίπτωση που παραλάβετε τα προϊόντα χωρίς να εκφράσετε συγκεκριμένη επιφύλαξη κατά την ώρα της παραλαβής, σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν.
Μετά την παραλαβή
Στο CasaMarket.gr λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως αναφέρεται παραπάνω, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε φθορά σε προϊόν ή τμήμα του, πρέπει εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας από τον μεταφορέα, να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@casamarket.gr στο οποίο μας ενημερώνετε για το πρόβλημα και ταυτόχρονα μας δηλώνετε ποια από τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες προτιμάτε:
A. επιστροφή και αντικατάσταση.
B. επιστροφή και έκδοση εκπτωτικού κουπονιού ίσης αξίας με το επιστρεφόμενο προϊόν για χρήση σε μελλοντικές αγορές.

Το φθαρμένο ή ελαττωματικό προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα παραστατικά-έγγραφα που το συνόδευαν αρχικά. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής, από τον πελάτη προς το CasaMarket.gr βαρύνουν αποκλειστικά το CassaMarket.gr εφόσον τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής (Επιστροφή με ταχυμεταφορά ΕΛΤΑ Courier ή συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία).
Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη.
Το CasaMarket.gr θα προχωρά σε αντικατάσταση ή την έκδοση εκπτωτικού κουπονιού (ενέργειες Α ή Β) ΜΟΝΟ μετά από την παραλαβή του φθαρμένου προϊόντος και μόνο εφόσον διαπιστωθεί φθορά που προκλήθηκε κατά την μεταφορά ή εργοστασιακό ελάττωμα. Σε περίπτωση παραλαβής διαφορετικού προϊόντος από αυτό της παραγγελίας σας τότε ισχύει μόνο η παραπάνω ενέργεια Α (επιστροφή και αντικατάσταση). 

Υπαναχώρηση Ο πελάτης έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας και σύμφωνα με τον νόμο 2251/1994. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα μας ενημερώνετε σχετικά. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην αρχική κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων/εγγράφων/παραστατικών  που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς ήταν το ή τα προϊόντα όταν απεστάλησαν από την Εταιρία.  Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί στην αρχική κατάσταση που ο Πελάτης παρέλαβε, δλδ με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων/εγγράφων/παραστατικών  που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την υπαναχώρηση. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Το προϊόν ή τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν συνολικά και αποκλειστικά τον πελάτη.

**Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση πολλαπλών παραγγελθέντων αγαθών από τον καταναλωτή ή ότι αφορά σε μια παραγγελία η οποία προβλέπεται να παραδοθεί χωριστά (πχ η παράδοση του πρώτου προϊόντος έγινε την 3η ημέρα και η παράδοση του δεύτερου προϊόντος παραδοθεί την 10η ημέρα) ισχύει η τελευταία παραλαβή για να συμπληρωθεί η προθεσμία υποβολής της υπαναχώρησης των 14 ημερών. 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας

β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς

γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή (αφορά προιόντα κατά παραγγελία) 

δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές - κοπτικές - κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες,  θερμόμετρα κλπ) 

στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία

ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών

η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις

θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακουστικά τηλεφώνου όλων των ειδών, hands free, είδη που αποστέλλονται σε αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες ή όχι κλπ)

ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών

Η τήρηση ή μη των ανωτέρω προθεσμιών των 14 και 15 ημερών πιστοποιείται από την ημερομηνία λήψης του σχετικού e-mail από το CasaMarket.gr.