Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CasaMarket.gr

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε., προκηρύσσει διαγωνισμό για το ηλεκτρονικό κατάστημα με το διακριτικό τίτλο CasaMarket.gr ο οποίος θα διενεργηθεί δια των ισοτόπων https://www.facebook.gr/casamarket.gr

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε, καθώς και οι συγγενείς Α’ βαθμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω των ισοτόπων https://www.facebook.gr/casamarket.gr & https://www.casamarket.gr με χρονική διάρκεια από την 13/12/2018 – 24/12/2017.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται σε πεδίο του ισοτόπου https://www.casamarket.gr που σηματοδοτείται ως «Όροι διαγωνισμού».
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν Like τη σελίδα του καταστήματος CasaMarket.gr στο Facebook, να κοινοποιήσουν τη φωτογραφία με το δώρο του διαγωνισμού στον τοίχο τους και να προσθέσουν στα σχόλια ένα φίλο τους(tag). Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθεί ένας(1) νικητής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την στις 24/12/2018 στις 14:00, στα γραφεία της εταιρείας ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε στην οδό Μενελάου Παρλαμά 27 στο Ηράκλειο Κρήτης με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.Η Κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα μας στο facebook.

Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια, με τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου, ως και πάσης φύσεως και μορφής εκμετάλλευσης της συμμετοχών που θα διακριθούν, για απεριόριστο χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα και κοινοποιήσουν δημόσια τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μία συμμετοχή στην κλήρωση ανεξαρτήτως των κοινοποιήσεων που θα κάνει.

Για τον διαγωνισμό θα κληρωθεί 1 δώρο, Σόμπα Ξύλου με φούρνο & μάτι μαγειρέματος Special 70 Koper, Αξίας 285,00€
(https://www.casamarket.gr/product/wood-stove-special-70-koper/)

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

Ο νικητής του δώρου που θα προκύψει από την κλήρωση θα ειδοποιηθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook. Με την αποστολή από την εταιρεία του οικείου μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση . Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά στο μήνυμα, για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέσα στις επόμενες 5 ημέρες. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο ακυρώνεται.

Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του με μεταφορική εταιρεία δωρεάν και αφορά μόνο την παράδοση έως τις συνεργαζόμενες μεταφορικές (Δείτε τα συνεργαζόμενα πρακτορεία στην σελίδα Αποστολές και Πληρωμές https://www.casamarket.gr/shipping-payments/)
Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Η ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλος ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

Η ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέει από το παρόν και απαλλάσσεται από τη ζημία των υποχρεώσεών τους.

Η ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τίνος να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.